Innovation, Development

och Management of

Brands and Products

Innovation, Utveckling

och Förvaltning av

Varumärken och Produkter

Vi - Vår affärsidé - Vår vision och Policys

InnoNet...

 

..tillverkar och marknadsför produkter under de egna varumärkena P-LIGHT och SPIVA. De säljs i norra Europa, av oss själva, genom distributörer och återförsäljare. Vi har även samarbete med företag som vill ha hjälp med utveckling av produkter/prototyper och legoproduktion. Vi har egen konstruktionsavdelning och ritar i 3D CAD.

Samarbetspartners och Leverantörer

 

Vår organisation är platt och har korta beslutsvägar. Vi har byggt upp ett stort nätverk av unika leverantörer som gör oss starka och ger oss stora resurser både vad gäller kunskap och produktion.

 

Vi arbetar i huvudsak med svenska leverantörer och all tillverkning sker i Sverige. Vi har ett komplett affärssystem som gör att vi har full kontroll på hela produktionskedjan.

Affärsidé

 

InnoNet´s affärsidé är:

 

- med innovativa , nytänkande medarbetare och kraftfulla leverantörer är

   vi en stark och trygg partner som utvecklar och tillverkar lösningar för

   våra kunder.

 

- P-LIGHT är en unik & komplett batteribackup för våra kunder inom

   lastbilsbranschen.

 

- P-LIGHT möjliggör små och stora strömuttag t ex för belysning och

   elhydrauliska motorer på frånkopplade släp & trailers.

 

- SPIVA gaffelställ skall vara marknadsledande i kvalitet och utförande.

Aktuellt

Nu publicerar vi nya hemsidor till InnoNet, P-LIGHT och SPIVA. Under det kommande året kommer vi att jobba med att stärka vår profil.

InnoNet AB...

...arbetar i huvudsak med svenska leverantörer och all tillverkning sker i Sverige. Vi har investerat i ett komplett affärssystem som gör att vi har full kontroll på hela produktionskedjan.

Svenskarna...

...har alltid varit ett kreativt folk. Här kommer några bilder på vad som åstadkommits genom åren.

Personalpolicy

 

Vår personal är engagerade och delaktiga i företagets utveckling och strategier. Vi uppmuntrar alltid egna initiativ och idéer.

 

Personalen skall få information om företagets visioner och mål. Utbildning sker kontinuerligt, både internt och externt.

Vår vision

 

Visionen för InnoNet AB är att:

 

- Vara nytänkande med fokus på unika produkter som ger mervärden för

  våra kunder och användare.

 

- P-LIGHT skall vara branschledande inom sitt segment och skall vara

  branschstandard på flera marknader och länder.

Miljöpolicy

 

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

 

- Att minska miljöeffekterna från vår verksamhet.

- Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.

- Att påverka våra leverantörer till mer miljövänliga val av produkter och

  tjänster.

- Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders

  krav.

- Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljö-

  mål.

 

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Copyright  © InnoNet 2017

 InnoNet AB | Olvägen 7 | 342 50 Vislanda | Tel: +46 472 - 483 83 | info@innonet.se

InnoNet AB - ett innovationsföretag som utvecklar och förvaltar i första hand egna varumärken och produkter.

Tillverkningen

sker i Sverige

Sedan 2012